Aktualności

Wyniki weryfikacji projektów Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

14 wrzesnia 2018 (piątek)

W dniu 14 września Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, ogłosiła listę projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z ich opisami.

Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie nastąpi 7 października. Wyniki wyboru dokonanego przez mieszkańców Tarnobrzega, ogłoszone zostaną do 15 października 2018 roku. W osiedlach, w których zgłoszony został tylko jeden projekt nie bedzie przeprowadzane głosowanie. Projekt ten automatycznie wejdzie do budżetu miasta na 2019 rok.

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera.

Osiedle Podłęże

Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z realizacją montażu 8 sztuk słupów  z oprawami LED ul. Dzikowskiej, oraz doświetlenie ul. Freyera poprzez montaż 2 słupów.

100 000,00 zł

Remont alejki - chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy.

Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje remont alejki  w rejonie ul. Skalna Góra, od strony cmentarza komunalnego w kierunku Obelisku Por. Sarny.

100 000,00 zł

Siłownia napowietrzna.

Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje budowę siłowni napowietrznej przy placu zabaw na os. Nagnajów z 6 urządzeniami na słupie do ćwiczeń, dwiema ławkami parkowymi, stojakiem na rowery  oraz solarną lampę oświetleniową.  

100 000,00 zł

III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików.

Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie III etapu rewitalizacji odcinka drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego, na długości od 0 + 500 do 0 + 720, tj. 220mb.

 

100 000,00 zł

 

Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią.

Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią, poprzez wykonanie przykanalika z PCV, ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonanie zjazdów z posesji.

100 000,00 zł

Plac zabaw APR ,,Stawik”.

Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie pomostu nad stawem, toru przeszkód, ścieżki zdrowia oraz odmulenia stawu w ramach ostatniego etapu projektu - Plac zabaw ARP ,,Stawik”.

100 000,00 zł

Wykonanie mini boiska i alejki na Placu Górnika.

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje wykonanie mini boiska oraz alejek na Placu Górnika.

100 000,00 zł

Miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej oraz oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicy Dekutowskiego  12 i 14.

100 000,00 zł

,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu”.

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje zmodernizowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, polegającego na zamontowaniu nowych sprzętów do zabaw, wymianie nawierzchni chodnikowej, zadaszenia piaskownicy, montażu nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, zagospodarowania terenu zielonego poprzez nasadzenia krzewów oraz monitoringu ogrodu przedszkolnego.

100 000,00 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Wielopole trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Mickiewicza (obok PTTK), Targowa (obok cmentarza wojennego), Wyspiańskiego (obok Urzędu Skarbowego).

100 000,00 zł

,,Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa” - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego.

Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje wykonanie parkingu w centrum Mokrzyszowa przy ul. Chrobaka, remont elewacji budynku Domu Ludowego oraz nasadzenia i rabaty kwiatowe w obrębie planowanego parkingu oraz na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Zamkową.

100 000,00 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Serbinów, trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Kwiatkowskiego (obok sklepu Dao, oraz naprzeciw Parku Handlowego), Orzeszkowej (przejście od ulicy Sikorskiego).

100 000,00 zł

Budowa placu zabaw między ul. Sienkiewicza a blokiem 63 przy tej ulicy.

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci na ulicy Sienkiewicza przy bloku nr 63. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspinaczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i tablice informacyjną oraz monitoring.

100 000,00 zł

Budowa placu zabaw na terenie starego placu przy blokach na ul. Kwiatkowskiego 23 i 25. 

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci przy blokach 23 i 25 na ul. Kwiatkowskiego. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspinaczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i tablice informacyjną oraz monitoring.

100 000,00 zł

Budowa integracyjnego placu osiedlowego.

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 1237/99.

100 000,00 zł

,,Sobów - Osiedle Marzeń” - II Etap.

Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu projektu - nowe aleje spacerowe z kostki betonowej wraz z obiektami małej architektury.

 

100 000,00 zł

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Siarkowiec trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: 11 listopada (obok kiosku), Kopernika (obok MOPR-u), Kurasia (przejście w kierunku ul. Słonecznej).

 

100 000,00 zł

 

Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.

 

100 000,00 zł

 

Remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje remont chodnika przy ul. Marii Konopnickiej w technologii kostki brukowej na działce ewid. nr 1779.

100 000,00 zł

Budowa alejki spacerowej przez działki.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje budowę alejki spacerowej z kostki brukowej od skrzyżowania z ulicą Św. Barbary na długości 300 m.

100 000,00 zł

Remont chodnika wzdłuż ul. Św. Barbary, prawa strona do ul. Sikorskiego.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje remont chodnika wzdłuż ulicy Św. Barbary po prawej stronie  w kierunku od Budowlanki do ulicy Sikorskiego (działka gminna 1890/10).

100 000,00 zł

Skwer KOPERNIK.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje  utworzenie skweru za parkingiem i placem zabaw na terenie zielonym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 3.  Skwer wyposażony będzie w ławki, latarnie. Wykonanie alejek z kostki brukowej.

100 000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach.

Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszego zgodnie z projektem przebudowy ul. dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko sportowe w Ocicach.

100 000,00 zł

Remont ul. Łokietka etap III - Parkingi, Ulica.

Osiedle Piastów

Zadanie przewiduje dalszy etap remontu ulicy Łokietka - parkingi, ulica.

100 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów.

Osiedle Zakrzów

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu po zasypanym zbiorniku wodnym  poprzez wyłożenie przynajmniej połowy terenu kostką brukową, pozostała część terenu zostanie wyłożona włókniną ogrodową i wysypana kamieniem rzecznym.    Na terenie wyłożonym kostką umieszczone zostaną 3 różnej wielkości i koloru betonowe kule. Na obrzeżach terenu zostaną posadzone rośliny ozdobne i drzewa klombowe.

100 000,00 zł

 

Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin.

Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje budowę altany ogrodowej wraz z grillem, wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów na działce ewid. nr 403/2.

100 000,00 zł

 

Powrót na listę aktualności