Aktualności

Wyjątkowa lekcja historii w „Rolniku”

5 kwietnia 2018 (czwartek)

W związku z 78 rocznicą Zbrodni Katyńskiej w  dniu 05 kwietnia 2018r. klasa I technikum logistycznego wzięła udział w lekcji historycznej przeprowadzonej przez Katarzynę Kyc – pracownika IPN – u w Rzeszowie na temat „ KATYŃ – HISTORIA WCIĄŻ ŻYWA”.  

Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań tematyką historyczną dotyczącą II wojny światowej, zapoznanie młodzieży z ogromem i potwornością zbrodni na  około 22 tys. obywatelach polskich, omówienie „sprawy katyńskiej” jako instrumentu polityki sowieckiej oraz przedstawienie walki polskich sił patriotycznych o ujawnienie zbrodni.

Młodzież zapoznała się z postanowieniami pakt Ribbentrop - Mołotow, następnie wkroczenie wojsk sowieckich na teren Polski 17.09.1939 r. Zwróciła również uwagę na ówczesną propagandę sowiecką towarzyszącą agresji na Polskę.

Młodzież mogła poznać geografię mordu katyńskiego dzięki bardzo czytelnemu materiałowi zawartemu w prezentacji – mapom, kopiom fotografii i dokumentów. Prowadząca lekcje podkreśliła moment „Rozładowania obozów oraz więzień BSSR i USSR” na mocy decyzji z 05.03.1940 r., która przesądziła o losie ponad 22 tys. obywateli polskich. Wskazywała, iż równocześnie z rozstrzeliwaniami jeńców odbywały się deportacje ich bliskich na Syberię i do Kazachstanu.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli materiały archiwalne dotyczące okrutnej śmierci polskich żołnierzy w Lesie Katyńskim. Takie żywe lekcje historii są ciekawym i niezbędnym elementem uzupełnienia treści programowych, ale także służą upowszechnianiu pamięci historycznej i rozbudzaniu zainteresowań młodzieży najbardziej tragicznymi fragmentami polskich dziejów.

Powrót na listę aktualności