Aktualności

Wsparcie dla tarnobrzeskich organizacji w ramach ROWES

25 stycznia 2018 (czwartek)

24 stycznia w tarnobrzeskim biurze Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyła się konferencja prezentująca ofertę ośrodka skierowaną do lokalnych organizacji pozarządowych lub osób chcących zamierzających rozszerzyć swoją działalność poprzez zatrudnienie osób dewaloryzowanych na rynku pracy. Mariusz Bednarz, prezes ośrodka, wraz z pracownikami zaprezentowali główne założenia projektu i warunki wsparcia finansowego dla organizacji chcących wpisać się w cele projektu.

W ramach ROWES w Tarnobrzegu działa Inkubator, którego celem jest zapewnienie wsparcia techniczno-infrastrukturalnego poprzez prowadzenie działań rozwojowych na rzecz  Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych, Grup Inicjatywnych, społeczności lokalnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Organizacje pozarządowe mogą w nim znaleźć swoje miejsc pracy, uzyskać adres niezbędny do swojej działalności, nieodpłatnie skorzystać z dostępnych urządzeń, internetu, ale również ze wsparcia doradców. Podczas konferencji pomoc szkoleniową zadeklarowali również doradcy mobilni projektu Sektor 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki takiemu wsparciu organizacje będą mogły m.in. szkolić się z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, pozyskiwania środków na swoją działalności. Obecnie z Inkubatora korzystają dwie organizacje. Jego oferta jest jednak otwarta dla innych.

Projekt „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest realizowany przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych min. na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta TarnobrzegProjekt Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES)  jest szansą dla  fundacji i stowarzyszeń, które chcą prężniej działać i pozyskiwać fundusze na swoje działania oraz samorządów, które dzięki prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych mogą zaoszczędzić środki ze swoich budżetów oraz osób, które planują założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu dotacja na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi ok. 25 tys. zł. Oprócz dotacji przedsiębiorstwa społeczne mogą skorzystać ze wsparcia pomostowego przez nawet 12 miesięcy w kwocie 2 tys. zł. W sumie Przedsiębiorstwo Społeczne może  otrzymać dotacje do 245 tys. zł na utworzenie i rozwój. Ponadto projekt zakłada wsparcie w postaci m.in. szkoleń zawodowych, warsztatów, doradztwa ogólnego, specjalistycznego oraz biznesowego.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej: www.wsparcie.es, www.rarr.rzeszow.ploraz biurze projektu mieszącego się na ul. 1 Maja 4a, p. 210 w Tarnobrzegu. Tel 15 822 15 95.

Powrót na listę aktualności