Aktualności

Witaj szkoło!

4 wrzesnia 2018 (wtorek)

3 września nowy rok szkolny 2018/2019 w naszym mieście rozpoczęło 7 318 uczniów. Główna miejska uroczystość inauguracyjna odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W uroczystości uczestniczyła pełniąca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár i przewodniczacy Rady Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz Stanisław Fundakowski - Podkarpacki Wicekuratora Oświaty, Michał Litwin - przedstawiciel biura strategii Polskich Linii Lotniczych LOT, ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski - prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu, nauczyciele, pracownicy i uczniowie „prymasówki”. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

W trakcie uroczystości z rąk prezydent miasta nominacje dyrektorskie otrzymali Dariusz Chorzępa – Zespół Szkół Specjalnych, Grzegorz Kokoszka – Szkoła Podstawowa nr 4 i Jerzy Stelmach - Zespół Szkół im. S. Staszica. W uznaniu bohaterskiego czynu uratowania życia tonącej osobie pamiątkowy grawerton przekazany został Witoldowi Szkutnickiemu, nauczycielowi Zespołu Szkół im. S. Staszica.

W nowym roku szkolnym pracę wznowiło 14 przedszkoli z 60 oddziałami, do których uczęszcza 1 232 dzieci, w tym 285 trzylatków i 329 sześciolatków. Zajęcia przedszkolne prowadzone są przez 121 nauczycieli (126,21 etatów) i 141 pracowników administracji i obsługi.

W Tarnobrzegu mamy 8 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. W poniedziałek naukę rozpoczęło w nich 3305 uczniów w 158 oddziałach. 2959 uczniów w szkołach podstawowych (143 oddziałów), w tym 344 pierwszoklasistów (18 oddziałów) oraz 346 gimnazjalistów (15 oddziałów). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 445 nauczycieli (406,81 etatów) i 117 pracowników administracji i obsługi.

Miasto natomiast prowadzi 5 szkół ponadgimnazjalnych z 99 oddziałami. Uczy się w nich 2 705 uczniów, w tym 791 pierwszoklasistów w 28 oddziałach. W szkołach tych pracuje 269 nauczycieli (237,78 etatów) i 62 pracowników administracji i obsługi.

Podczas wakacji niemal we wszystkich przedszkolach i szkołach przeprowadzone zostały prace konserwatorsko-porządkowe. Wykonano malowanie ścian, stolarki okiennej, konserwacje instalacji itd. W przedszkolach naprawiony został także sprzęt służący do zabawy, a w Przedszkolach nr 7, 12, 17 place zabaw zostały zmodernizowane lub zrewitalizowane.

Powrót na listę aktualności