Aktualności

Więcej osób może skorzystać ze wsparcia żywnościowego

1 października 2018 (poniedziałek)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach:

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Kryterium  dochodowe będzie wynosić:

- dla osoby samotnie gospodarującej  1 402zł
- dla osoby w rodzinie- 1 056zł

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się do   Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 celem uzyskania skierowania uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej  od poniedziałku do piątku   w godz. 7.30-10.00, 14.00-15.30

Dodatkowe informacje:  tel. 15 822 60 97.

Informacja  zawarta w Zmianie  do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018  z dnia 28 sierpnia 2018 

Powrót na listę aktualności