Aktualności

W Tarnobrzegu powstał Punkt Informacji Turystycznej

11 października 2017 (Środa)

Dziś 11 października miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Informacji Turystycznej. Turyści chcący uzyskać rzetelną informację na temat miasta i najbliższej okolicy  pierwsze kroki będą mogli skierować właśnie tam. 

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, to odpowiedź na inicjatywę Prezydenta Miasta, której realizacji podjął się Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” wspierając w ten sposób działania i inicjatywy promujące Tarnobrzeg, jako ośrodek turystyki rekreacyjno-weekendowej.

Członkowie Oddziału własnymi siłami wyremontowali pomieszczenie, w którym zlokalizowano Punkt. Korzystając ze wsparcia finansowego Gminy Tarnobrzeg zainstalowano na budynku plafon ze znakiem „Informacji turystycznej”, wykonano tablicę informującą o czasie pracy, zadbano o wizualizację Punktu w postaci oklejenia szyby frontowej. Dotacja posłużyła również do przygotowania i wydrukowania planu miasta i folderu informacyjnego dla turystów odwiedzających Tarnobrzeg, a także wykonania okolicznościowego stempla. Obsługę Punktu pełnią społecznie członkowie Oddziału z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi ruchu turystycznego. W dalszej perspektywie planowane jest rozpoczęcie procedury certyfikacji Punktu, co umożliwi włączenie tej placówki do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych punktów Polskiej Organizacji Turystycznej.

Punkt Informacji Turystycznej mieści się w budynku PTTK Oddziału Miejskiego „Siarkopol” w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 11 a., tel. 15 822 34 79.

Główne zadanie Punktu Informacji Turystycznej to obsługa ruchu turystycznego, polegająca na:

  1. Informacji i poradnictwie dla turystów indywidualnych.
  2. Współpracy z organizatorami turystyki w zakresie obsługi wycieczek.
  3. Nieodpłatnej dystrybucji materiałów informacyjnych w Punkcie i na zewnątrz, dla innych Punktów Informacji​Turystycznej oraz organizatorów turystyki.
  4. Promocji miasta polegającej na dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymywanych od Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz zewnętrznych uczestników ruchu turystycznego.

W fazie rozruchowej pracę Punktu Informacji Turystycznej zaplanowano na 5 dni w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie. Dokładną informację o godzinach pracy każdy zainteresowany odnajdzie na stronie internetowej Oddziału PTTK w Tarnobrzegu.  

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej zapewni wsparcie dla turystów przybywających do Tarnobrzega, ich profesjonalną obsługę, jak również poprawi wizerunek miasta.

 

Powrót na listę aktualności