Aktualności

W niedzielę rozpoczynamy głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego

22 października 2021 (piątek)

Od niedzieli, 24 października, rusza głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok. Informujemy jak, gdzie i na co głosować!

W JAKI SPOSÓB GŁOSOWAĆ?

Głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok, odbywa się:

 1. W sposób tradycyjny w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania, w wykorzystaniem papierowych kart do głosowania;
 2. W sposób elektroniczny poprzez system internetowy dostępny pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Tarnobrzega, zamieszkujący w dniu głosowania w granicach administracyjnych miasta. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu głosuje tylko raz, oddając swój głos w sposób tradycyjny - papierowy lub poprzez internet.
Wybieramy:

 1. Jeden projekt w kategorii projektów dużych znajdujący się na karcie do głosowania na projekty duże lub na liście projektów z kategorii projektów dużych w systemie internetowym;
 2. Jeden projekt w kategorii projektów małych znajdujący się na karcie do głosowania na projekty małe lub na liście projektów z kategorii projektów małych w systemie internetowym.

Oddanie głosu odbywa się poprzez wpisanie nr porządkowego projektu w odpowiedniej rubryce umieszczonej na karcie do głosowania, przy czym nie wpisanie żadnego numeru, wpisanie więcej niż jednego numeru lub wpisanie nieistniejącego numeru projektu w danej kategorii projektów powoduje, że oddany głos jest nieważny. W systemie informatycznym należy zaznaczyć odpowiedni projekty na wyświetlanych listach.

Na poniższej rycinie przedstawiono przykładowy wybór projektu nr 1 przez głosującego. W odpowiedniej rubryce na karcie do głosowania wprowadzona została cyfra stanowiąca nr porządkowy projektu na karcie.

W głosowaniu tradycyjnym każdy uprawniony otrzymuje jedną kartę do głosowania na „projekty duże” oraz jedną kartę do głosowania na „projekty małe”. Ważnymi kartami do głosowania są tylko te karty, które są zgodne ze wzorem i są opatrzone stosowną pieczęcią.

 

KIEDY MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Głosowanie tradycyjne rozpocznie się w niedzielę, 24 października. Na wszystkich osiedlach miasta wyznaczone zostały lokale wyborcze, w których można wrzucić do urny swój głos. Wyznaczone lokale wyborcze czynne będą od godziny 8.00 do 14.00.

W sposób tradycyjny głosowanie odbywać się będzie również w Urzędzie Miasta. Od 25 października do 5 listopada, w godzinach 8.00 - 17.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobota, niedziela i 1 listopada), w pokoju nr 100 przy ul. Kościuszki 32, otwarta będzie komisja wyborcza dla wszystkich, którzy nie mieli możliwości zagłosowania na osiedlu miasta.

Swój głos można oddać również poprzez system internetowy, którego moduł głosowania udostępniony będzie mieszkańcom od dnia 24 października do 5 listopada. Przypominamy jednak, ze głosować można tylko raz, albo tradycyjnie, albo internetowo.

GDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

Poprzez internet lub tradycyjnie w Urzędzie Miasta lub na osiedlach. Komisje wyborcze na osiedlach, w których głosowanie odbędzie się niedzielę 24 października, wyznaczone zostały w poniższych lokalach:

Lokale wyborcze wyznaczone zostały na osiedlach Tarnobrzega, w poniższych lokalizacjach:

 1. osiedle Stare Miasto – Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32;
 2. osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
 3. osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Nr 3 "Budowlanka" , ul. Św. Barbary 1B;
 4. osiedle Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
 5. osiedle Przywiśle - Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14;
 6. osiedle Podłęże - Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
 7. osiedle Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
 8. osiedle Miechocin - Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
 9. osiedle Nagnajów - Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
 10. osiedle Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
 11. osiedle Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
 12. osiedle Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53
 13. osiedle Zakrzów - Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
 14. osiedle Sielec - Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
 15. osiedle Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1;
 16. osiedle Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4.

NA JAKIE PROJEKTY GŁOSUJEMY?

Lista projektów – kategoria "projekt duży"

Nr

Tytuł

Opis zadania

Opis lokalizacji

Koszt

1

Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne

Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy.
Dla nowych chodników wymagane jest wykonanie projektów. Część posiada gotowe projekty,
które są w posiadaniu Urzędu Miasta.
Chodniki i ciągi piesze wykonane zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach,
wzdłuż wykazanych poniżej lokalizacji na osiedlach Tarnobrzega:
Mokrzyszów - ul.Piekarska od ul.Sienkiewicza do ul.Ludowej  -100.000,00 zł;
Przywiśle - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 150.000,00 zł;
Sielec - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Ocice - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 120.000,00 zł;
Stare Miasto - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Nagnajów – budowa ciągów pieszych od wjazdu do schroniska dla psów (ul.Turystyczna) - 110.000,00 zł;
Dzików -  remont chodnika al. Lipowa I etap - 110.000,00 zł;
Siarkowiec - remont ciągu pieszego przy ul. Konopnickiej - I etap - 60.000,00 zł;
Miechocin - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.00,00 zł;
Serbinów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Wielowieś - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych ul. M.K. Białeckiej -I etap - 100.000,00 zł;
Wielopole - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Zakrzów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Sobów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Podłęże – przebudowa kładki dla pieszych na ul. Kwiatowej w Tarnobrzegu - 110.000,00 zł.

Osiedla Tarnobrzega, na działkach miejskich:
Mokrzyszów,
Przywiśle,
Sielec, 
Ocice,
Stare Miasto,
Nagnajów,
Dzików,
Siarkowiec,
Miechocin,
Serbinów,
Wielowieś,
Wielopole,
Zakrzów,
Sobów,
Podłęże.

1 560 000 zł

2

Modernizacja bocznych ulic - Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza

Wykonanie nowego parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 - wis a wis budynku
ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic - od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i dokonanie podsypki
pod nawierzchnią asfaltową - na całej długości I-go segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni
od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.

Od ulicy głównej
Wyspiańskiego
do ul. Tracza

891 000 zł

3

Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna - po powodzi w 2010 roku

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka - boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni
oraz położenie nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 m2).
W trakcie projektowania i wykonania nowej nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na niweletę drogi
i wykonać ją w taki sposób, aby woda opadowa z drogi nie wpływała na posesje. Jako roboty uzupełniające należy wykonać:
- chodniki z kostki brukowej, miejsca parkingowe, zjazdy na posesje, okrawężnikowanie, odwodnienie, oświetlenie.

Tarnobrzeg,
oś. Wielowieś,
ul. Stanisława Piętaka
boczna.

450 000 zł

4

"Siarkowiec" - Osiedle Marzeń

Projekt swym zakresem obejmuje realizacje wielu potrzebnych na Osiedlu działań, inwestycji, na które mieszkańcy
nie mogą doczekać się już od wielu lat.
1. Dokończenie budowy placu zabaw przy ulicy Kopernika poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, urządzenia
do Street workout, budowy nowego ogrodzenia.
2. Remont Boiska przy ulicy Kopernika poprzez wymianę nawierzchni, siatek i bramek.
3. Budowa parkingów przy blokach Kopernika 26 i 28 wzdłuż ulicy Św. Barbary.
4. Zmiana Organizacji ruchu na ulicy Św. Barbary wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, uruchomienie ciągu pieszo
rowerowego.
5. Budowa drogi dojazdowej do bloków przy ulicy 11 Listopada 6 i 6A oraz Listopada 8 wraz z budową parkingów.
6. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Św. Barbary w sąsiedztwie bramy Ogrodów działkowych
ROD "Siarkopol".
7. Remont Chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej druga strona.
8. Rozbudowa Siłowni przy ulicy Kopernika.
9. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w obrębie Osiedla Siarkowiec.

Osiedle Siarkowiec
w Tarnobrzegu

1 533 443 zł

5

Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki

Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu "SPAR" do ulicy Polnej.
Długość chodnika około 260 mb. o szerokości 2m, z kostki betonowej.

Ul. Słomki
w Tarnobrzegu

180 000 zł

6

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia wód siarczkowych.
Projekt obejmuje wykonanie:
- projektu robót geologicznych,
- planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
- otworu eksploatacyjnego,
- dokumentacji hydrogeologicznej.

Tarnobrzeg,
działka nr 972/6
lub nr 972/1
lub nr 973/1,
obręb Machów

615 000 zł

 

Lista projektów – kategoria „projekt mały”

Nr

Tytuł

Opis zadania

Opis lokalizacji

Koszt

1

Budowa altany ogrodowej

Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub blacha).
Podłoże betonowe, kostka lub drewniane.
Ławki metalowe lub drewniane. Stolik.
Budowa grilla lub jego zakup.

Osiedle Podłęże

10 000 zł

2

Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Mokrzyszów.
Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby na działce nr 1399/21 należącej do Miasta Tarnobrzeg.
W ramach przedstawionych poniżej kosztów zaplanowano prace dotyczące niwelacji i wyrównania terenu,
przygotowania nawierzchni pod urządzenia zabawowe, obsiewu trawą terenu okalającego przedmiotowe urządzenia,
ogrodzenia terenu oraz zakupu i montażu urządzeń zabawowych, tj.: huśtawki wahadłowej dwumodulowej,
zestawu zabawowego (wieża z drabinką, ścianką wspinaczkową oraz ślizgawką) oraz karuzeli.

Os. Mokrzyszów
w Tarnobrzegu

20 000 zł

3

Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie

Zgłaszane zadanie inwestycyjne dotyczy budynku Domu Osiedlowego stanowiącego własność Gminy Tarnobrzeg
zlokalizowane na działce gminnej ozn. nr ewid. 720 położnej przy ul. Krzywej 2.
Zakres rzeczowy zgłaszanego zadania obejmuje czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej
i detali architektonicznych, to jest obramień okiennych, boni elewacyjnych na narożnikach budynku,
gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany parteru budynku o łącznej pow. 302 m2 waz z remontem spękań
i miejscowych ubytków w obrębie tynków elewacyjnych zewnętrznych. Konieczność przeprowadzeń
i a proponowanego zakresu prac remontowych jest spowodowana zabrudzeniem (zakurzeniem) ścian elewacyjnych
budynku, w tym również miejscowym zagrzybieniem i odbarwieniem tynku na północnej szczytowej ścianie elewacyjnej
obiektu narażonej na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ostatni raz prace remontowe
przy ścianach elewacyjnych budynku były prowadzone w 2006 r. i ze względu na powstałe zabrudzenia oraz odbarwienia
i miejscowe ubytki uzasadnia potrzebę przeprowadzenia przedstawionego zakresu prac remontowych.

Tarnobrzeg
- Osiedla Miechocin,
ul. Krzywa 2

20 000 zł

4

Dokończenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6

Projekt w swym zakresie obejmuje dokończenie rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z przebudową placu zabaw
zlokalizowanym w sąsiedztwie bloków 2, 4 i 6 przy ulicy Kopernika, w zakresie rzeczowym obejmuje budowę nowego
ogrodzenia oraz instalacje dwóch nowych urządzeń zabawowych tj huśtawek oraz urządzenia linowego do wspinania
dla dzieci.

Sąsiedztwo bloków
nr 2, 4 i 6
przy ulicy Kopernika

20 000 zł

5

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego w Tarnobrzegu

Zadanie obejmuję budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni opracowania 93,10 m kw. 
wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych. Inwestycje zlokalizowano w południowej części działki
ewidencyjnej nr 2397/2 na terenie zielonym przy ulicy Leszka Białego w Tarnobrzegu. Na zadanie wykonany jest projekt
budowlano - wykonawczy z listopada 2020 r. Planowane jest ustawienie dwóch elementów zabawowych
tj. huśtawka potrójna, bujak konik, dodatkowe wyposażenie to ławka z oparciem i tablica z regulaminem.

Osiedle Piastów
w Tarnobrzegu

20 000 zł

6

Montaż huśtawki dwumodułowej

Montaż huśtawki dwumodułowej na istniejącym placu zabaw. Jeden moduł huśtawki typu bocianie gniazdo,
drugi huśtawka normalna.

Osiedle Sielec

20 000 zł

7

Mural "Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd"

Realizacja zaprojektowanego przez Michała Stępnia (www.michalstepien.art)  zewnętrznego muralu
o powierzchni około 70 m2, na którego wykonanie przeznaczono jedną ze ścian budynku
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Jedna ze ścian na terenie
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
ul. Jachowicza 13

17 700 zł

8

Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej

Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki brukowej - zdemontowanie kostki i dokonanie wyrównania
poprzez podsypkę i powrotne ułożenie  - 120mb.
Wykonanie remontu części chodnika - zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni drzew,
dokonanie podsypki celem wyrównania i ponowne ułożenie - 80 mb.

Ulica pomiędzy blokami
Wyspiańskiego 4 i 6
i chodnik przy bloku
ul. Wyspiańskiego 8
od strony ronda Gracjana Froga

20 000 zł

9

Odwodnienie ul. Bema cz. II.

Likwidacja zastoisk wodnych powstałych po opadach deszczu.

Ul. Bema (pas drogowy)
na wysokości sklepu GS

20 000 zł

10

Pieszy bezpieczny na drodze

Projekt dotyczy :
1. Wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego w formie linii akustyczno
— wibracyjnych przed przejściem dla pieszych na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu.
2. Montaż lampy hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. Wisłostrada
od skrzyżowania z ul. Partyzantów.
3. Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Różanej.
4. Montaż 2 znaków drogowych B-33-20 na ul. Szewskiej.

Osiedle
Nagnajów

19 500 zł

11

Relaks na terenach zielonych Osiedla „PRZYWIŚLE"

Projekt obejmuje dostawę wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, stojaka na rowery
oraz zestawów na odchody czworonożnych pupili,. Stanowi to kontynuację działań
wg BO z 2020. Przewidziana realizacja będzie uzupełnieniem do opracowywanego projektu
Zagospodarowania terenów zielonych Osiedla.
Proponowane: Ławka min. 150, rura gięta, z oparciem (jak uprzednio); kosz uliczny
w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na psie odchody w podobnym stylu;
stojak na rowery stalowy z rur min 5-stanowisk. Zalecany dobór w podobnym stylu architektonicznym.

Tereny zielone Osiedla,
alejka spacerowa na skarpie
od ul. Waryńskiego
do „Lasku Bulońskiego",
i miejsca wskazane
na terenie miejskim, kontynuacja

19 950 zł

12

Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików

Aleja Lipowa posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. Szewery.
Jest szlakiem spacerowym. Pokryta jest grysem kamiennym o niskiej granulacji,
posiada obrzeże betonowe. Została wykonana ok. 25 lat temu. Od tego czasu nie
był wykonany remont ani jej renowacja. Na przeważającej długości rzędna
terenu otaczającego jest powyżej rzędnej samej alejki mimo, że posiada
przepuszczalną podbudowę gromadzi się na niej woda opadowa, szczególnie
w jej części zaniżonej. Aleja nie posiada odprowadzenia wody podłużnego ani poprzecznego,
nie posiada także żadnego odwodnienia. Na całej jej długości krawężniki znajdują się
powyżej powierzchni alejki. Występuje konieczność wykonania utwardzenia terenu
Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem.

Tarnobrzeg,
Osiedle Dzików,
Aleja Lipowa

20 000 zł

13

Siłownia na Dębowej Polanie

W ramach powyższego zadania planujemy przygotowanie podłoża z kostki brukowej
o powierzchni ok. 150 m kw. oraz zakupienie i zamontowanie urządzeń do wyposażenia
osiedlowej siłowni na wolnym powietrzu. Siłownia zlokalizowana będzie na terenach
Dębowej Polany (osiedle Zakrzów, ul. Wędkarska, działka nr 475/20). Podbudowę
pod siłownię wykonamy częściowo we własnym zakresie tzn. wykorytowany zostanie
teren przewidziany pod siłownię i mamy zgromadzoną kostkę brukową.
W koszty zadania zatem będzie wchodzić:
1. Zakup materiału pod podbudowę kostki brukowej.
2. Ułożenie kostki.
3. Zakup kilku urządzeń do ćwiczeń np.: urządzenie do wyciskania na siedząco, biegacz fitness i orbitrek.

Osiedle Zakrzów,

ul. Wędkarska

20 000 zł

14

Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych
(określanych również mianem boksów rezerwowych) na Euroboisku przy Szkole Podstawowej Nr 10
im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu (osiedle Serbinów).
Szacunkowa specyfikacja (przykładowa): kształt S3 konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych
pokrycie z poliwęglanu komorowego bezbarwnego siedziska typowe 25 cm dla 13 osób podest
z blachy aluminiowej ryflowanej duży napis Goście/Gospodarze.

Euroboisko
na Osiedlu Serbinów

20 000 zł

15

Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś

Zadanie będzie polegało na wyczyszczeniu i odmuleniu stawu.

Osiedle Wielowieś - Tarnobrzeg,
ul. S. Piętaka 23

20 000 zł

 

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
lista_projektow_-_duze_-_do_komisji.pdf
Lista projektów w kategorii projektów dużych z opisami
pdf
Pobierz plik:
lista_projektow_male_-_do_komisji.pdf
Lista projektów w kategorii projektów dużych z opisami
pdf
Pobierz plik:
karta_do_gloswowania_-_projekty_male_2.pdf
Wzór karty do głosowania na projekty małe
pdf
Pobierz plik:
karta_do_gloswowania_-_projekty_duze_2.pdf
Wzór karty do głosowania na projekty duże
Powrót na listę aktualności