Aktualności

V Sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega

16 wrzesnia 2020 (Środa)

Na podstawie § 28 Statutu Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega z dnia 24 września 2015 r. zwołuję V Sesję Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega, która odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 11ºº w sali nr 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Seniorów z działań podjętych między sesjami.
  5. Organizacja wręczenia certyfikatu „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.
  6. Organizacja Dnia Seniora.
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega
Józefa Biernacka

 

 

 

Powrót na listę aktualności