Aktualności

V sesja Młodzieżowej Rady Miasta

14 marca 2018 (Środa)

Zawiadomienie o V sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 19 marca (poniedziałek) 2018 r. o godz. 14:00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta w okresie między sesjami.
  6. Dyskusja na temat najbliższych akcji organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.
Powrót na listę aktualności