Aktualności

„UMIEM PŁYWAĆ”- Program powszechnej nauki pływania w Tarnobrzegu

5 lutego 2019 (wtorek)

Tarnobrzeska Szkoła Pływania AQUA-SWIM wraz z Gminą Tarnobrzeg po raz kolejny znalazła się na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na prowadzenie w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów. W ramach dofinansowania, Minister Sportu i Turystyki przeznaczył 120 tys. zł na zajęcia nauki pływania dla dzieci.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. 

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Od 1 lutego 2019 roku trenerzy i instruktorzy Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania AQUA-SWIM, przystąpili do realizacji zajęć nauki pływania na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Program jest skierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg i przewiduje bezpłatne zajęcia jeden raz w tygodniu dla każdego uczestnika, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Tarnobrzeg, która jest partnerem w projekcie.

Powrót na listę aktualności