Aktualności

Uczniowie z Prymasówki popłyną do Szwecji

7 listopada 2017 (wtorek)

Uczniowie z ZSP 1 w Tarnobrzegu, jako jedyni w południowo - wschodniej Polsce, mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych, praktykując i pracując na promach pasażerskich. Już niedługo kolejna grupa uczniów odbędzie praktyki na promie CRACOVIA, kursującym ze Świnoujścia do Ystad i na promie WAWEL, kursującym z Gdańska do Nynashamn. Organizacja praktyk jest możliwa dzięki  realizacji porozumienia o współpracy zawartego z Polską Żegluga Bałtycką Polferries w Kołobrzegu.

Praktyki na promach pasażerskich są bardzo atrakcyjną formą praktyk zawodowych, jednakże wszyscy uczniowie chętni do odbycia praktyk na promach muszą zaliczyć specjalistyczne szkolenia morskie i uzyskać Certyfikaty. W październiku w kursach morskich uczestniczyło czterech naszych uczniów: Edyta Jata, Aleksandra Kołodziej, Dawid Kopeć i Sebastian Rawski. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym LIBRA w Kołobrzegu i obejmowało cztery kursy podstawowe w zakresie zintegrowanego bezpieczeństwa wg. Konwencji STCW:

1) indywidualne techniki ratunkowe

2) ochrona ppoż. stopnia podstawowego

3) elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

4) bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
oraz piąty kurs, wymagany przez Armatorów:

5) problematyka ochrony na statku.

Uczniowie przez kilka dni uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zajęcia były bardzo pouczające i cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia z zakresu ratownictwa przygotowujące do ewakuacji pasażerów ze statku, udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia z ochrony ppoż. odbywające się  na poligonie Komendy Straży Pożarnej i na okręcie muzealnym.  Kursy kończyły się egzaminami, wszyscy uczniowie zdali egzaminy i otrzymali Certyfikaty uprawniające do praktykowania na promach, a w przyszłości również do podjęcia pracy. Ponadto każdy uczestnik został poddany specjalistycznym badaniom, w celu uzyskania Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

(Źródło: ZSP1 Tarnobrzeg)

Powrót na listę aktualności