Aktualności

Tereny zielone nad Wisłą z atrakcyjnym zagospodarowaniem

12 wrzesnia 2017 (wtorek)

Naturalny plac zabaw, ogródki tematyczne, ścieżki edukacyjne, amfiteatr, to tylko niektóre z propozycji zagospodarowania terenów zielonych nad Wisłą. Gmina Tarnobrzeg pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie projektu „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. Wartość inwestycji - 6 767 835,93 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja.

Głównym obszarem rekreacyjnym z przeznaczeniem do codziennego użytkowania, jak również na lokalne uroczystości, okolicznościowe imprezy plenerowe oraz wydarzenia artystyczne będzie park. Stanowiący zaplecze wypoczynkowe zarówno dla mieszkańców Tarnobrzega, ale też dla osób przyjezdnych. Ma być ważnym punktem na mapie atrakcji Tarnobrzega, który podniesie atrakcyjność naszego miasta.  Zostanie wyposażony w ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, domki, karmniki dla zwierząt, które uzupełnią przestrzeń parku i będą odpowiadały wymogom bezpieczeństwa. Na terenie parku przewiduje się gospodarkę drzewostanem w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów: wykonanie nowych nasadzeń roślin, odbudowanie trawników na całej powierzchni parku, wykonanie łąk kwietnych oraz terenów z trawnikiem szybko regenerującym się i odpornym na wydeptywanie. W ramach robót budowlanych zwiększających powierzchnię obszarów pod nasadzenia przewiduje się wypełnienie zbiornika. Dla zapewnienia właściwego odbioru wód opadowych wykonane zostaną rurociągi przeprowadzające wodę z wyprowadzonych pierwotnie do zbiornika wylotów rowów odwadniających oraz kanalizacji deszczowej.

Prace nad stworzeniem atrakcyjnej nadwiślańskiej przestrzeni będą trwały rok.  

W ramach realizacji projektu zagospodarowywane będą też m.in. skwer przy ulicy Kopernika 2 oraz teren wzdłuż Wisłostrady.

Powrót na listę aktualności