Aktualności

Tarnobrzeskie Dni Nauk Ścisłych

7 maja 2019 (wtorek)

Głównym celem tej imprezy jest promowanie nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata – a poprzez to wzmacnianie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i wyboru technicznych kierunków na dalszych etapach kształcenia. Jest to także odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w zawodach technicznych.
Każdy z trzech dni tej imprezy ma inny charakter:

W pierwszym dniu (8 maja) w Szkole Podstawowej Nr 4 odbędą się pokazy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Będą to m. in.:
Godz. 11.00 - 12.00  Miejski konkurs dla klas I-III “Młody programista” organizowany we współpracy z PCEN (Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega)
Godz. 12.15 - 12.45 - Prezentacja zestawu do nauki robotyki - LEGO Mindstorms EV3
Godz. 12.45  - 13.10 - Tablica interaktywna
Godz. 13.15 - 13.45 - Ozoboty, tablety, szachy japońskie
Godz. 13.15 - 14.00 - Pokazy mini robotów oraz labdisk
Godz. 14.00 - 15.30 - Warsztaty z drukarką i długopisami 3D - EiSYSTEM

W drugim dniu (9 maja) odbędzie się konferencja naukowa "Edukacja na miarę XXI wieku - innowacyjne metody nauczania dzieci i młodzieży w obliczu zmian cywilizacyjnych i rozwoju nowoczesnych technologii". W konferencji wezmą udział dyrektorzy i nauczyciele miasta i powiatu tarnobrzeskiego.
Główną ideą tej konferencji jest zwrócenie uwagi środowisk odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży na fakt, iż - wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, ogromnego tempa rozwoju technologii i wszechobecnej cyfryzacji - przed polską szkołą stają nowe wyzwania. Szkoła, oprócz tego że wyposaża uczniów w wiedzę konieczną do zdawania kolejnych egzaminów, powinna także przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w świecie naznaczonym intensywnymi zmianami cywilizacyjnymi i naukowymi. Chcemy zastanowić się nad tym, jak uczyć, jak pracować, aby umiejętnie i mądrze wykorzystywać nowoczesne narzędzia pracy. Wykłady wygłoszą nauczyciele tarnobrzeskich szkół oraz wykładowy znanych warszawskich uczelni.

Trzeci dzień (10 maja) – to swoisty surprise. Będziemy gościć w Tarnobrzegu Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE), które przyjedzie do nas z Warszawy. Mobilne Centrum Edukacyjne, czyli Edu Truck, jest własnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – fundacji realizującej program Erasmus+ .
Jest to 17-metrowej długości ciężarówka wypakowana nowoczesnymi technologiami i materiałami edukacyjnymi. Istotnym elementem Mobilnego Centrum Edukacyjnego są zajęcia z wykorzystania nowoczesnych technologii, podczas których prezentowane są nowinki technologiczne wkraczające do szkół. W trucku znajdują się m.in. tablety, interaktywna tablica oraz podłoga, kostki iMO-LEARN, okulary wirtualnej rzeczywistości oraz roboty do nauki programowania.
W godzinach 9:00 - 12:00 z MCE skorzystają zorganizowane grupy uczniów. Natomiast od godziny 13:30 do 15:00 zapraszamy do odwiedzenia MCE mieszkańców miasta.

 

Powrót na listę aktualności