Aktualności

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia 

4 wrzesnia 2018 (wtorek)

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia w sezonie artystycznym 2018/19

Rozwiń swoją kreatywność, uwolnij twórczą energię, zrealizuj z nami projekty artystyczne, poznaj nowych przyjaciół, zdobądź wiedzę i umiejętności, weź udział w eventach łączących pokolenia.

DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA dzieci klas I-IV szkół podstawowych 
Podczas zajęć dzieci rozwijają  pasję i poznają świat historii sztuki, biorą udział w  warsztatach  prowadzonych przez artystów, śledzą tajniki ich pracy oraz zwiedzają wystawy w Galerii TDK. Poznają kierunki w sztuce i sylwetki największych artystów. Swoboda w wyrażaniu siebie i poznawanie technik plastycznych zaowocują powstaniem  licznych prac, które będą eksponowane na wystawie w Galerii TDK.

Zajęcia warsztatowe z plastyki: Elżbieta Miśkiewicz – Zamojska
Zagadnienia z historii sztuki - Beata Wianecka – Długoń

spotkanie organizacyjne: 17 września  godz. 16.30

BLOK SZTUKI -WARSZTATY Z PLASTYKI I HISTORII SZTUKI młodzież od lat 14
Młodzież poznaje  podstawowe  techniki malarstwa  i rysunku. Uczy się zasad  kompozycji, konstrukcji, proporcji i elementów perspektywy. Zdobywa podstawy warsztatu  rysunkowego i malarskiego w  oparciu o  analizę stylu mistrzów. Poznaje kierunki, style i nurty w sztuce, artystów których obrazy zmieniły bieg historii sztuki. Stanowi to inspirację do poszukiwania samodzielnych kreacji artystycznych.
Zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski - spotkanie organizacyjne: 2 października godz. 16.00

CHÓREK „ŁAPU-CAPU”  dzieci 6 - 14 lat
Uczestnicy poznają świat muzyki i piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się podstaw śpiewu i interpretacji piosenek. Muszą się nauczyć także pracy w grupie. Pracują z mikrofonem i z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Program jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. Udział w zajęciach rozwija wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, umiejętności wyrażania siebie. Istotnym elementem zajęć jest przygotowanie chórku do prezentacji na scenie.
Zajęcia prowadzi: Anna Pintal - spotkanie organizacyjne: 20 września 2018 r., godz. 16.30 dzieci 6-9 lat, godz. 17.30 dzieci 10-14 lat
Dzieci kontynuujące zajęcia: 13 września 2018 r.,  godz. 16.30 dzieci  6-9 lat, godz. 17.30 dzieci 10-14 lat

STUDIO PIOSENKI  młodzież od 15 lat
Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności wokalne. W czasie zajęć będzie można nauczyć się jak interpretować piosenkę poprzez pracę nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy. Stopniowo młodzi wokaliści będą przygotowywać się do występów na scenie.

Zajęcia prowadzi: Anna Pintal - spotkanie organizacyjne: 20 września 2018 r., godz. 17.30

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW dzieci 5 - 6 lat
Całoroczne warsztaty teatralne z elementami logopedii artystycznej poszerzone o zagadnienia dotyczące roli muzyki i scenografii w przedstawieniu teatralnym. Dzieci poprzez zabawy teatralne rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, pracują nad prawidłowym oddechem, nabierają pewności siebie. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji.
Zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka - spotkanie organizacyjne: 18 września 2018 r., godz. 16.00

TEATRZYK MAGIK  - dzieci 7 -13 lat
Uczestnicy podczas zajęć teatralnych poznają warsztat aktorski oraz techniki prawidłowej recytacji. Rozwijają wyobraźnię, a przede wszystkim dobrze się jednocześnie bawią, uczą się wyrażać emocje w formie  gestów, ruchów i mimiki.
Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych gr. I (7 – 10 lat), gr. II (11 – 14 lat).
Zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka - spotkanie organizacyjne:  20 września 2018 r., godz. 16.30, gr. I i II
Dzieci kontynuujące naukę: 18 września 2018 r. godz. 17.00


MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI  młodzież od 14 lat
W trakcie prób odbywają się teoretyczno-praktyczne ćwiczenia z kultury żywego słowa, gestu i ruchu scenicznego. Uczestnicy nabywają umiejętności dialogowania etiud scenicznych. Finalnym, rocznym działaniem teatralnym jest wspólne przygotowanie i prezentacja wybranego przedstawieniateatralnego. Młodzieżowy Teatr Amatorski TDK obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności.
Zajęcia prowadzi: dr Sylwester Łysiak - spotkanie organizacyjne: 18 września godz. 17.00

TEATR CZWARTEK dorośli
Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, pracując nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym oraz budowaniem sytuacji dialogowych. Rezultatem prób jest przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego. Teatr „Czwartek” działa od 2013 roku.
Do dzisiaj uczestnicy przygotowali cztery premiery.
zajęcia prowadzi:  dr Sylwester Łysiak - spotkanie organizacyjne:  20 września godz. 17.30

NAUKA GRY NA GITARZE i KONTRABASIE powyżej 13 lat
Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów:
-gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy
-gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany
-kontrabas – poziom podstawowy
Zajęcia mają na celu opanowanie gry na wyżej wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej. Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii muzyki: skale, harmonia itp. Zajęcia rozpoczną się od października i obejmują jedno spotkanie w tygodniu.
Zajęcia prowadzi: Marian Zych - spotkanie kwalifikacyjne nowych uczestników mające na celu sprawdzenie predyspozycji i uzdolnień muzycznych: 20 września 2018 r.,  godz. 17.00

ZESPÓŁ REALIZATORÓW FILMOWYCH młodzież i dorośli
Zapraszamy pasjonatów sztuki filmowej na praktyczne warsztatowe doskonalenie swoich umiejętności. Zespół będzie pracował pod  opieką Aleksandra Dyla.
Zapisy: do 28 września 2018 r. spotkanie i rozmowy kwalifikacyjne 2 października 2018r., godz.18.00

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA dzieci, młodzież i dorośli
Uczestnicy – zarówno ci, którzy potrafią grać na instrumentach i zamierzają rozwijać swoje muzyczne pasje (lub zmienić instrument) oraz ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z muzyką i podjąć naukę pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.
kapelmistrz:  Zenon Piekarz 
Zapisy: Hala MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123,  w każdy poniedziałek  w godz. 16.00 - 17.30

MAŻORETKI - dziewczęta w wieku 7 – 19 lat - Zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym, kształcące w uczestniczkach poczucie rytmu, koordynację ruchową, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność.
Zajęcia prowadzi: Bożena Pandura, zapisy: Hala MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123,  w każdy piątek  w godz. 15.00 - 18.00

ZESPÓŁ TANECZNY "FRAM" dzieci  i młodzież 5 - 19 lat - zapisy od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 - sala gimnastyczna 

Powrót na listę aktualności