Aktualności

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski rozstrzygnięty!

11 października 2017 (Środa)

W wyniku konsultacji społecznych, dotyczących części budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok, zwanej Tarnobrzeskim Budżetem Obywatelskim, mieszkańcy Tarnobrzega wybrali projekt ogólnomiejski oraz projekty osiedlowe. Które zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na kolejny rok. Na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe głosowało ponad cztery tysiące mieszkańców. Szczególne emocje towarzyszyły małym mieszkańcom, którzy po raz pierwszy mogli wziąć udział w procesie współdecydowania mieście. Była to dla nich niezwykle cenna lekcja obywatelskości. 

Wśród projektów ogólnomiejskich zwycięskim okazał się projekt rozbudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w osiedlu Sobów. Otrzymał największa liczbę głosów. Zagłosowało na niego 1027 mieszkańców Tarnobrzega. Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem oraz wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, a także przebudowę wjazdu wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu. Szacowany koszt projektu wyniósł 400 tys. zł.

W każdym z 16 osiedli miejskich również będą realizowane projekty wybrane przez mieszkańców. W sumie osiedla wzbogacą się o 18 inwestycji, ponieważ w osiedlu Sielec i Ocice zrealizowane zostaną po dwa projekty.

Poniżej zamieszczamy tabele z wynikami głosowania (wytłuszczona czcionką oznaczono zwycięskie projekty). 

 


Projekty ogólnomiejskie


L.p.

Tytuł projektu

Ilość oddanych głosów

1.

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie.

1027

2.

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, dokończenie ogrodzenia schroniska.

889

3.

Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego.

848

4.

Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla tarnobrzeżan.

686

5.

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las".

438

6.

Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.

191

7.

Dom wędrowca z salą warsztatową.

169

8.

Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec.

97

 


Projekty osiedlowe


Tytuł projektu

Ilość oddanych głosów

DZIKÓW

II etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików".

137

II etap zagospodarowania terenu boiska przed budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej sceny i nasadzenia.

54

MIECHOCIN

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164.

26

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i urządzonej zieleni parkowej  (Etap II).

163

MOKRZYSZÓW

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku.

64

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów.

82

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie'' z nową siłownią i altaną.

98

NAGNAJÓW

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów.

 

40

OCICE

Bramka do piłki nożnej tulejowana - 7,32 x 2,44 szt. 2.

59

Plac zabaw z podłożem trawiastym
z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

108

PIASTÓW

Remont ulicy Łokietka Etap II.

84

PODŁĘŻE

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na odcinku 400 m.

88

PRZYWIŚLE

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego.

186

SERBINÓW

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Kwiatkowskiego (działka 3613/1).

106

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Sienkiewicza (działka 1385/24).

65

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi"- modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

312

Monitoring na osiedlu Serbinów.

219

SIARKOWIEC

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika (na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika).

169

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

225

SIELEC

Budowa siłowni zewnętrznej.

63

Budynek domu osiedlowego.

43

SOBÓW

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama Burdy.

127

Sobów- Osiedle Marzeń.

621

STARE MIASTO

Budowa placu zabaw na Placu Górnika.

83

WIELOPOLE

II etap budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza.

181

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

75

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego.

58

WIELOWIEŚ

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik" cd.

566

ZAKRZÓW

Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowa - rekreacyjnego ,,Dębowa Polana" na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20.

209

Pliki do pobrania

docx
Pobierz plik:
wyniki_glosowania_na_projekty_ogolnomiejskie.docx
Wyniki głosowania na projekty ogólnomiejskie
docx
Pobierz plik:
wyniki_glosowania_na_projekty_osiedlowe.docx
Wyniki głosowania na projekty osiedlowe
Powrót na listę aktualności