Aktualności

Tarnobrzeg otrzymał dwie promesy rządowe

10 kwietnia 2018 (wtorek)

Miasto Tarnobrzeg otrzymało dwie promesy rządowe dotyczące skutków usuwania klęsk żywiołowych. Pierwsza otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związana jest z remontem ul. Sportowej. Wysokość dotacji wynosić będzie 320 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Druga promesa, również z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczy wykonania właściwych prac w ramach zadania zabezpieczenia skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu. Wysokość dotacji wynosić będzie 608 tys. zł, ale podobnie, jak w przypadku pierwszej promesy, nie więcej niż 80% wartości zadania po dzieleniu zamówienia publicznego.

Dotacje udzielone zostaną po przekazaniu wymaganych dokumentów do Ministerstwa.

Powrót na listę aktualności