Aktualności

Tarnobrzeg ogłasza nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu

12 kwietnia 2018 (czwartek)

Gmina Tarnobrzeg ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu polegającego na rozbudowie infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej, która służyć będzie rozwijaniu prawidłowych postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Projekt  pn. "Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu" ma na celu wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i jakości informacji o środowisku, poprzez zastosowanie różnych form edukacji ekologicznej.

Treść ogłoszenia i pozostałe dokumenty w załączniku.

Powrót na listę aktualności