Aktualności

Tarnobrzeg bez smogu - zmiany w regulaminie

12 kwietnia 2019 (piątek)

W dniu 29 marca  2019 r. dokonano zmian w  „Regulaminie naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza, PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno), PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek). Nazwa projektu: „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”.

Powrót na listę aktualności