Aktualności

"Tarnobrzeg bez smogu" - zmiany w regulaminie

13 lipca 2018 (piątek)

W dniu 10 lipca 2018 r. dokonano zmian w  „Regulaminie naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza, PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno), PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek). Nazwa projektu: „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”.

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji obejmuje m.in. zmiany w zakresie:

  1. Wydłuża się termin składania deklaracji udziału w projekcie do dnia 31 lipca 2018 r.
  2. Wprowadza się zmiany w zakresie udziału w projekcie spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw ciepłowniczych). Zmiany dotyczą m.in.: wykazu kosztów kwalifikowalnych oraz kryteriów wyboru grupy docelowej. 

Aktualne dokumenty znajdą Państwo poniżej i w zakładce: Inwestycje - Tarnobrzeg bez smogu - Regulamin.

Powrót na listę aktualności