Aktualności

Szkolenia morskie tylko w Prymasówce

8 maja 2018 (wtorek)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  Tarnobrzegu jest jedyną szkołą w południowo – wschodniej Polsce, która  w ramach podpisanego porozumienia z Polską Żeglugą Bałtycką S.A. POLFERRIES w Kołobrzegu, umożliwia młodzieży odbycie praktyk zawodowych na promach pasażerskich kursujących do Szwecji.

W okresie wakacyjnym na praktyki wyjadą uczniowie, którzy w kwietniu odbyli szkolenia morskie przygotowujące ich do pracy na statkach morskich w kraju i na całym świecie. W tygodniowym szkoleniu wzięło udział 14 uczniów z technikum obsługi turystycznej i technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleń Morskich w Kołobrzegu i obejmowało cztery kursy podstawowe w zakresie zintegrowanego bezpieczeństwa wg. Konwencji STCW:
- indywidualne techniki ratunkowe
- ochrona ppoż. stopnia podstawowego
- elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
- bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna oraz kurs z zakresu problematyki ochrony na statku.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zajęcia były bardzo pouczające i cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Między innymi odbyły się ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, podstaw ochrony przeciwpożarowej na statkach morskich oraz technik ratownictwa morskiego przygotowujących do ewakuacji ze statku i ratowania życia na morzu. Po ukończeniu szkoleń otrzymali Certyfikaty. Ponadto każdy uczestnik został poddany specjalistycznym badaniom, w celu uzyskania Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

Wszystkie przeszkolenia i kursy w Ośrodku realizowane były w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014r. Dz.U. z 2014r poz 239 "W sprawie ramowych programów przeszkoleń dla załóg statków morskich".

 

Praca na promach jest atrakcyjną formą praktyk zawodowych organizowanych przez szkołę, młodzież zdobywa cenne doświadczenie zawodowe w działach hotelowych promów pasażerskich: Baltivia, Cracovia, Mazovia, Wawel - kursujących z portów w Gdańsku i Świnoujściu. Młodzież z Prymasówki praktykuje na promach od 2 lat i otrzymuje bardzo pozytywne referencje od pracodawców i strategicznego partnera szkoły – Polskiej Żeglugi Bałtyckiej POLFERRIES, wielu uczniów po odbyciu praktyk już podjęło dobrze płatną pracę na promach.

Powrót na listę aktualności