Aktualności

System Powiadamiania Mieszkańców (SPM)

8 października 2019 (wtorek)

Szanowni Mieszkańcy Tarnobrzega,

informujemy o możliwości korzystania z Systemu Powiadamiania Mieszkańców (SPM). System skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

System Powiadamiania Mieszkańców przypomni poprzez SMS, email lub ePUAP o:

•    zbliżającym się terminie płatności: podatków, opłaty  za odbiór odpadów itp. (e-mail),                                                       

•    upływie terminu płatności: podatku, wniesienia opłaty itp. (sms),
 
a także  o:
•     imprezach w mieście  (e-mail)
•     ewentualnych sytuacjach kryzysowych (sms)
•     innych płatnościach.
Zatem jeżeli Państwa życzeniem jest otrzymywanie takich powiadomień – należy złożyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ w SYSTEMIE POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW.
Wniosek jest dostępny:
•    w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko BF- Sektor A Sala 1 St. 6 - 7,
•    na stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej)  w zakładce Samorząd - Urząd Miasta – Jak załatwić sprawę w urzędzie - System Powiadamiania Mieszkańców - Przewodnik Mieszkańca w sprawie SPM (wzór wniosku w załączniku).
Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów.
Składając wniosek, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO,  wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu otrzymywania powiadomień.
Uwaga: należy zapoznać się z regulaminem Systemu Powiadamiania Mieszkańców, dostępnym  w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie https://eurzad.tarnobrzeg.pl.            
---------------------------

e-Urząd, Aplikacja Mobilna i System Powiadamiania Mieszkańców zostały wdrożone dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektów: „Innowacyjny T@rnobrzeg zintegrowany system zarządzania miastem  i świadczenia e-usług” w ramach RPO 2007-2014 oraz „Innowacyjny T@rnobrzeg zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Przypominamy również o innych rozwiązaniach dla mieszkańców:
Portal eUrząd – który umożliwia dostęp do różnych informacji urzędowych  drogą elektroniczną, niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu, np.:
•    Bez rejestracji w portalu można uzyskać:
•    informacje o planie i wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta,
•    dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez urząd, możliwych do załatwienia przez platformę ePUAP.
•    Po zarejestrowaniu w portalu uzyskuje się:
•    dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach od osób fizycznych i prawnych, które Państwo reprezentują, jak również informacji z innych rejestrów urzędu,
•    możliwość lokalizacji nieruchomości, której dotyczy opłata na mapie Miejskiego Geoportalu,
•    możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu -  jednej z rat lub całości należności.
adres: https://eurzad.tarnobrzeg.pl  
Aby skorzystać z usług eUrzędu należy posiadać: konto użytkownika na platformie ePUAP,  profil zaufany lub podpis elektroniczny (dowiedz się więcej odwiedzając stronę: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap).                                                                                 

Następnie należy wypełnić formularz o założenie konta w eUrzędzie, podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i przesłać do URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA.


 Aplikacja mobilna eUrząd


Aby skorzystać z aplikacji mobilnej eUrząd - należy posiadać konto dostępowe  do  portalu eUrząd. Aplikację można pobrać nieodpłatnie w sklepie Google Play (dla systemu Android) uruchomić ją i aktywować przez podanie numeru PESEL oraz PIN. Numer PIN należy ustawić w portalu eUrząd. Na adres e-mail (podany przy rejestracji do portalu) zostanie przesłany link do wprowadzenia PINu do aplikacji mobilnej. Następnie ustalony przez siebie PIN należy wpisać do aplikacji i od tej pory możliwy jest dostęp do eUrzędu poprzez aplikację mobilną.
Posiadacz aplikacji, korzystając z dostępu do Internetu oraz włączonej lokalizacji, może wysłać do urzędu powiadomienia np. o ubytku w drodze i załączyć zdjęcie miejsca zdarzenia. Urząd otrzyma powiadomienie wraz z lokalizacją usterki. Wówczas możliwa będzie szybka reakcja na to zdarzenie.  
 Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Powrót na listę aktualności