Aktualności

Święto Oświaty w Tarnobrzegu – nagrody, słowa podziękowań, życzenia dla nauczycieli

13 października 2017 (piątek)

Uroczyste, miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś 13 października w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Połączone zostały z jubileuszowym wydarzeniem, które obchodzi tarnobrzeska „Budowlanka”. Szkoła od 40-lat służy pokoleniom młodych mieszkańców naszego miasta. Ważne wydarzenia z jej funkcjonowania przedstawiła uczniowska społeczność w przygotowanym na tę okazję występie artystycznym harmonijnie wplecionym w scenariusz całej uroczystości, którą poprowadził Rafał Sawicki dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby w sposób szczególny przekazać podziękowania i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Prezydent, skierował do obecnych na uroczystości nauczycieli słowa wdzięczności za ogromne zaangażowanie i trud jaki wkładają w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą kolejnych drzwi do świata wiedzy oraz rozbudzanie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć, a następnie wręczył nagrody.

Wśród wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Tarnobrzega za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej znaleźli się: Wanda Kozak - Przedszkole nr 5, Alicja Giez Przedszkole nr 7, Elżbieta Knutelska Liceum Ogólnokształcące, Ewa Dryka Przedszkole Nr 2, Joanna Pokusa Przedszkole Nr 12, Anna Piątek Przedszkole nr 13, Elżbieta Świestowska Szkoła Podstawowa nr 3, Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3, Agnieszka Wryk Szkoła Podstawowa nr 4, Halina Paluch Szkoła Podstawowa nr 4, Ewa Rams Szkoła Podstawowa nr 4, Agata Cabaj Szkoła Podstawowa nr 10, Jolanta Tworek Szkoła Podstawowa nr 10, Krystyna Ujda Szkoła Podstawowa nr 10, Renata Sawa Zespół Szkół Specjalnych, Barbara Paruch Zespół Szkół im. ks. S. Staszica, Małgorzata Tomczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Beata Kukla- Oszajca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Ludwik Zgórski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Adam Mażysz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Małgorzata Zych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie oraz odbiór aktów mianowania przez nauczycieli: Natalia Sieniawska Szkoła Podstawowa nr 4, Marek Kopeć Zespół Szkół im. ks. S. Staszica, Izabela Chmielowiec Zespół Szkół Specjalnych, Marta Rębacz Zespół Szkół Specjalnych, Ewa Kata Zespół Szkół Specjalnych, Anna Morawska Zespół Szkół Specjalnych, Paweł Maj Szkoła Podstawowa nr 8, Krzysztof Wiatros Zespół Szkół im. ks. S. Staszica, Artur Szkutnik Szkoła Podstawowa nr 4, Agnieszka Duma Szkoła Podstawowa nr 10, Piotr Gaj Szkoła Podstawowa nr 9, Anna Mroczek Szkoła Podstawowa nr 3.

Również dyrektor ZSP nr 3 Rafał Sawicki wręczył nagrody, było to  honorowe odznaczenie „Zasłużony dla „Budowlanki”, które otrzymali poprzednicy – byli dyrektorzy szkoły.

Nie zabrakło też jubileuszowych życzeń i gratulacji, które składali na ręce Dyrektora „Budowlanki” obecni na uroczystość goście.

Prezydent Tarnobrzega, na kolejne lata dydaktycznej działalności, skierował do społeczności szkolnej „Budowlanki” życzenia - wspaniałych sukcesów, śmiałego spojrzenia w przyszłość, podejmowania wyzwań i kreślenia nowych planów w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej efektywnemu procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu.

 

Powrót na listę aktualności