Aktualności

Strażacy w Górniku

8 marca 2018 (czwartek)

W dniu 6 marca strażacy z PSP w Tarnobrzegu; mł.kpt. Marcin Lis, mł.ogn. Tomasz Kruk i sekc. Mariusz Wójcik poprowadzili zajęcia w klasie mundurowej w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica 2 B LO. Głównym celem było przybliżenie zawodu strażaka. Omówiono strukturę organizacyjną PSP oraz system funkcjonowania szkół pożarniczych w Częstochowie i Krakowie. Na spotkaniu młodzież dowiedziała się, jakie kroki musi podjąć kandydat starający się o przyjecie na studia.

(Źródło: Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica)

Powrót na listę aktualności