Aktualności

Spotkanie zastępcy prezydenta z mieszkańcami osiedla Piastów

17 sierpnia 2018 (piątek)

W miniony wtorek 14 sierpnia Kamil Kalinka zastępca prezydenta miasta, spotkał się z mieszkańcami osiedla Piastów. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w spotkaniu, które odbyło się pod miejskim namiotem przy ul. Mieszka I, uczestniczyła spora liczba mieszkańców. Wśród podejmowanych tematów były m.in. sprawy związane z budową kanalizacją przy ul. Św. Onufrego i Tarninowej, czy łącznika ul. Borów z Fabryczną. Mieszkańcy poruszali też kwestie budowy progów zwalniających, oświetlenia oraz miejsc parkingowych na ul. Borów. Zwracano również uwagę na brak właściwych miejsc parkingowych przy ul. Łokietka. Mieszkańców interesowały również kwestie związane z budową obwodnicy miasta. Poruszane sprawy były na bieżąco wyjaśniane i w miarę możliwości kierowane do realizacji. Spotkanie odbyło się w ramach „Osiedlowych Spotkań z Mieszkańcami”. Tradycyjnie po rozmowie i omówieniu potrzeb, uczestnicy udali się w miejsca, o których była mowa.  W spotkaniu uczestniczyli również radni miejscy oraz pracownicy urzędu miasta.

Powrót na listę aktualności