Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Stare Miasto

12 marca 2019 (wtorek)

9 marca prezydent miasta Dariusz Bożek spotkał się z mieszkańcami osiedla Stare Miasto. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący rady miasta Bogusław Potański, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto Kazimierz Mazur oraz pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega. Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania przewodniczącego osiedla za 2018 rok, w którym omówił najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy oraz przedstawił plany inwestycyjne na osiedlu na rok 2019.

 

Na spotkaniu poruszone zostały również kwestie:

- wymiany płyt chodnikowych przy ul. Sikorskiego 11,
- równomiernego dzielenia kosztów ponoszonych za odpłatność za szalety miejskie,
- czytelniejszego oznakowania szalet miejskich,
- zamkniętego i zniszczony lokalu przy pl. Bartosza Głowackiego,
- interwencji Straży Miejskiej wobec kierowców źle parkujących na chodnikach,
- monitoringu w rejonie ul. Kościuszki 10,
- mandatów nakładanych przez nadzór budowlany,
- ściętych drzew stanowiących niebezpieczeństwo dla mieszkańców,
- uporządkowania terenu wokół restauracji "Sonata".

Powrót na listę aktualności