Aktualności

Spotkanie wigilijne w „Promyku”

22 grudnia 2017 (piątek)

Miła niespodzianka spotkała prezydenta miasta Grzegorza Kiełba, który wraz z  przewodniczącym Rady Miasta Dariuszem Bożkiem i byłym radnym Stanisławem Banaszakiem, podczas spotkania wigilijnego w "Promyku" Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został uhonorowany odznaką "Przyjaciel Dziecka".

Jest to odznaka przyznawana przez Zarząd Główny TPD i zarządy regionalne za pracę społeczną dla dobra dziecka spełnianą na terenie danego regionu. Zgodnie z zapisami w regulaminie przyznawania odznaki, osoba, która może ją otrzymać podejmuje stały wysiłek na rzecz dobra dziecka, poza ramami obowiązków zawodowych, jest ze swej działalności na rzecz dzieci znana w środowisku, w którym mieszka i pracuje, czynnemu, opiekuńczemu stosunkowi do dziecka daje wyraz w bezpośredniej pracy dla jego dobra.

Odznakę przyznaje się przy okazji ważnych okoliczności. Spotkanie wigilijne w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym przy TPD właśnie taką się okazało.

Powrót na listę aktualności