Aktualności

Sieci uzbrojenia terenu na Geoportalu Miasta Tarnobrzega

1 grudnia 2017 (piątek)

Na Geoportalu Miasta Tarnobrzega udostępniona została Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Baza GESUT zawiera m.in. informacje o sieciach:

- wodociągowej,
- kanalizacyjnej,
- elektroenergetycznej,
- gazowej,
- telekomunikacyjnej,
- ciepłowniczej,
- sieciach projektowanych.

 Zapraszamy na Geoportal Miasta Tarnobrzega - link

Powrót na listę aktualności