Aktualności

Rusza program dotacyjny "Przyjazny Dom"

7 marca 2018 (Środa)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinformował o planowanym naborze wniosków do Programu „PRZYJAZNY DOM”. Program stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego. Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia. 

Program PRZYJAZNY DOM składa się z dwóch komponentów:
- Komponent I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 /d. 
- Komponent II Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania. Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r. na stronie WFOŚiGW.

Link poniżej

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/748-program-qprzyjazny-domq-na-rok-2018

 

Powrót na listę aktualności