Aktualności

Rozmawiano o problemach i potrzebach osób z niepełnosprawnością

5 października 2017 (czwartek)

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta dziś 5 października odbyło się z spotkanie poświęcone problemom i potrzebom osób z niepełnosprawnością. Prezydent Grzegorz Kiełb spotkał się z członkami Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, dyrektorami i kierownikami tarnobrzeskich placówek zajmujących się rehabilitacją i rewalidacją osób z niepełnosprawnością oraz rodzicami osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania poinformowano, iż w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju narzucających na zarządcę drogi zmiany oznakowania poziomego miejsc dla osób niepełnosprawnych polegającej na malowaniu nawierzchni w barwie niebieskiej, w roku bieżącym gmina oznakowała w ten sposób 157 miejsc, w sumie 2600 m2 nawierzchni. Dostosowana została również sygnalizacja świetlna w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega w zakresie sygnalizacji akustycznej dla pieszych.

Na przejściach dla pieszych została wbudowana kostka integracyjna ułatwiająca osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczne przejście przez ulicę. Zlikwidowano również barierę uskoku do ciągów pieszych.

Zgłoszona została potrzeba oznakowania poziomego i pionowego przy dojściu do windy znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Poruszone były również tematy związane z utworzeniem mieszkań chronionych, ZAZ-ów oraz ośrodka wsparcia dla osób przebywających w warsztatach terapii zajęciowej, którego zadaniem byłaby pomoc tym osobom w usamodzielnieniu się i przygotowaniu do życia w lokalnej społeczności.

Spostrzeżenia i sugestie dotyczące życia osób niepełnosprawnych są dla wszystkich mieszkańców bardzo ważne, w związku z tym spotkania takie jak dziś odbywać się będą cyklicznie z udziałem zainteresowanych osób.

 

Powrót na listę aktualności