Aktualności

Rolniku pamiętaj o obowiązek dostarczenia spisu zwierząt gospodarskich

13 lutego 2018 (wtorek)

ARiMR przypomina posiadaczom zwierząt gospodarskich, którzy nie złożyli do kierownika Biura Powiatowego ARiMR spisu zwierząt gospodarskich za 2017 rok (bydło, owce, kozy i świnie), przebywających w siedzibie stada, o konieczności niezwłocznego dostarczenia spisu, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt, osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Powiatowego ARiMR  w Tarnobrzegu przy ul. 1 maja 4a.

Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem  kary grzywny przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Poniżej linki zawierające formularze spisu stanu świń oraz bydła, owiec i kóz wraz z instrukcjami ich wypełniania.

Świnie:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/13032017_formularze_systemowe_IRZ/Spis_stanu_stada_swin_z__2017.pdf

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/04042017_Instrukcje_wypelniania_drukow/Instrukcja_spis_stanu_stada_swin.pdf

Bydło, owce, kozy:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/04042017_Instrukcje_wypelniania_drukow/Instrukcja_spis_stanu_stada_bydla-owiec-koz.pdf

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/13032017_formularze_systemowe_IRZ/Spis_stanu_stada_bydla_albo_owiec_albo_koz_2017.pdf

 

Powrót na listę aktualności