Aktualności

Remont i renowacja zabytkowej części TDK zakończona

30 lipca 2018 (poniedziałek)

Zakończony został remont i renowacja zabytkowej części Tarnobrzeskiego Domu Kultury. W miniony piątek 27 lipca oficjalnego odbioru inwestycji dokonała pełniąca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár i zastępca prezydenta Kamil Kalinka.

Gmina Tarnobrzeg pozyskała na realizację tej inwestycji 2 297 742,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska  naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura. Dzięki tym środkom udało się wykonać pierwszy tak duży remont od momentu powstania obiektu. Przeprowadzone roboty budowlane objęły salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę  wentylacyjną. Powstał nowy system wystawienniczy z ramami wystawienniczymi i gablotami wystawowymi wyposażonymi w oświetlenie led. Zamontowano 6 kamer, rejestrator i stację podglądu. W elewacji północnej TDK zamontowano wzdłuż ścian budynku 11 sztuk opraw iluminacyjnych z zastosowaniem oświetlenia ledowego. Wykonano też oświetlenie parkingu wewnętrznego poprzez  montaż  dwóch latarni oświetlenia parkowego w otaczającej zieleni. Przebudowane zostało również ogrodzenie budynku na odcinku długości 20 m i wykonana została altana śmietnikowa.

Wykonane prace nie zaburzyły zabytkowego charakteru jednego z najładniejszych budynków w mieście. Zastosowana kolorystyka budynku - żółć galicyjska, jest zgodna z zastosowaną  w momencie jego budowy na początku XX wieku.

Koszt wykonania wszystkich robót wg umowy, to kwota 2 458 770,00 zł brutto. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD sp. z o.o.  z Tarnobrzega.

Powrót na listę aktualności