Aktualności

Przebudowa infrastruktury tarnobrzeskich placówek oświatowych

11 wrzesnia 2017 (poniedziałek)

Dobiegła końca przebudowa infrastruktury w tarnobrzeskich placówkach oświatowych. W piątek 8 września 2017 r. miały miejsce odbiory prac remontowych w następujących lokalizacjach: budynku internatu przy ul. Św. Barbary 1, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ul. Św. Barbary 1B, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Barbary, Gimnazjum nr 2 ul. Kopernika 18, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 5, Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica ul. Kopernika 1.

Internat "Budowlanki" odzyskał swój blask nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. Wewnątrz budynku wykonano przebudowę: instalacji wod-kan. – I i II piętro i częściowo parter, instalacji hydrantowej – cały budynek, instalacji elektrycznej - I i II piętro i częściowo parter, pokoi na I i II piętrze, korytarzy oraz klatki schodowej, pomieszczeń: na I piętrze na potrzeby gabinetu pielęgniarki, pralni, prasowalni, suszarni, łazienki i toalety, magazyn pościeli, wykonano aneks kuchenny na I piętrze oraz przebudowę parteru budynku w zakresie wykonania recepcji zabudowanej wraz z zapleczem.

Wartość robót: 244 770,00 zł brutto (w tym 85% dofinansowania, tj. 208 054,50 zł brutto)

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” z Tarnobrzega

Zakres prac remontowych w "Górniku" obejmował przebudowę: czytelni na pracownię maszyn i urządzeń mechanicznych, sal dydaktycznych nr 9 i 9a na pracownię mechaniczno-samochodową, sali 29 na potrzeby pracowni cyfrowych procesów graficznych, sal nr 37, 38 i 39 pod pracownie elektryczno-elektroniczne (pracownia maszyn elektrycznych, elektroniczna i instalacji elektrycznych), sali nr 40 na potrzeby pracowni mechanicznej (technicznej), instalacji c.o. w budynku szkoły, instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie przebudowywanych pomieszczeń.

Wartość robót – 576 009,00 zł brutto (w tym 85% dofinansowania)

Wykonawca: ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego

W "Budowlance" dokonano też wymiany: stolarki okiennej w sali dydaktycznej nr 202, stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej, przebudowę parkietu sali gimnastycznej wraz z podłożem, sanitariatów na I piętrze budynku  oraz  instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.

Wartość robót – 265 065,00  zł brutto (w tym 85% dofinansowania).

Wykonawca: ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

W Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopernika przebudowano:  zintegrowaną pracownię instalacji elektrycznych nr 29, zintegrowaną pracownię urządzeń sanitarnych i systemów energetyki odnawialnej nr 34, korytarze, instalację kanalizacji sanitarnej i instalację c.o. Wykonano roboty termomodernizacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, instalacje elektryczne.

A w Centrum Kształcenia Praktycznego  przy ul. Św. Barbary, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną, przebudowano instalację wod-kan. i instalację c.o. i ct. oraz miały miejsce roboty termomodernizacyjne.

Ogółem wartość tego zadania  to 610 203,00  zł (w tym 85% dofinansowania, tj. 518 672,55 zł brutto).

Wykonawca: ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

W Gimnazjum nr 2 przy ul. Kopernika 18 remontowano sale gimnastyczne w zakresie przebudowy wentylacji  i oświetlenia. Uzupełniono też wyposażenie.

Wartość robót  – 95 817,00  zł brutto (w tym 85% dofinansowania, tj. 78 224,31 zł brutto).

Wykonawca: ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Powrót na listę aktualności