Aktualności

Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla tarnobrzeskiego samorządu

10 listopada 2017 (piątek)
fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W miniony czwartek 9 listopada Prezydent Miasta Grzegorz Kiełb otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Promesa została przyznana na remont ul. Zielonej.

Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2016.

Tarnobrzeg znalazł się wśród 51 miast i gmin naszego województwa, które otrzymały dotację.

Powrót na listę aktualności