Aktualności

Projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane

11 wrzesnia 2020 (piątek)

W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy złożyli 42 projekty, w tym 36 w kategorii projektów małych i 6 w kategorii projektów dużych. Przy czym w trakcie weryfikacji wnioskodawcy wycofali 2 projekty (jeden duży i jeden mały). Dziewięć kolejnych projektów zostało zweryfikowanych negatywnie ze względów formalnych.

Informujemy, że w przypadku projektów, które otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji, istnieje możliwość odwołania się wnioskodawców do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega. Odwołanie można składać za pośrednictwem prezydenta miasta w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów, tj. do 18 września 2020 r.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ogłoszona zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy. Głosowanie odbędize zgodnie z harmonogramem

Lista z wynikami weryfikacji znajduje się w załączniku.

Powrót na listę aktualności