Aktualności

Projekt wsparcia w wychowaniu dzieci

22 czerwca 2018 (piątek)

Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu rozpoczął realizację projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa funkcjonowania Uczestników Projektu w społeczeństwie oraz poprawa relacji w rodzinach, które objęte zostaną działaniami. Projekt skierowany jest do mieszkańców Tarnobrzega korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - opiekunów (rodziców lub rodziców zastępczych) potrzebujących wsparcia w wychowaniu dzieci oraz dzieci w wieku 7-18 lat przeżywających trudności szkolne.

Projekt realizowany będzie do końca listopada br., w tym czasie zaplanowane są m. in. specjalistyczne porady psychologa, udział w spotkaniach grup samopomocowych, szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla opiekunów, zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla dzieci, zajęcia komputerowe oraz 10-dniowy wyjazd integracyjno-terapeutyczny.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne we wtorek 26-go czerwca w sali 108 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu o godzinie 10.00.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 301 oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Powrót na listę aktualności