Aktualności

Prezydent Grzegorz Kiełb bez absolutorium za 2017 rok

29 czerwca 2018 (piątek)

Budżet miasta za 2017 rok został zrealizowany, a deficyt budżetowy wyniósł ostatecznie 4 mln zł. Podczas obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która odbyła się 28 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, większość radnych skrytykowała sposób zarządzania miastem w ubiegłym roku. W wyniku głosowania rządzący miastem w 2017 roku prezydent miasta Grzegorz Kiełb, nie otrzymał absolutorium. Mianem absolutorium budżetowego określa się akt wydawany przez radę miasta, organ uchwałodawczy, który ocenia czy działalność finansowa prowadzona przez prezydenta, organ wykonawczy, jest zgodna z prawem.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych wynika, że uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia prezydentowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu rada miasta podejmuje do 30 czerwca. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika natomiast, że uchwała w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu w drodze referendum. Może to jednak nastapić, gdy do końca kadencji Rady pozostaje więcej niż 9 miesięcy. Jak wiemy wybory do rad gmin odbedą się w Polsce jesienią, a więc za około cztery miesiące. Oznacza, to że nie ma możliwości, aby referendum w Tarnobrzegu mogło zostać zastosowane.
Powrót na listę aktualności