Aktualności

Poziom 3 w województwie podkarpackim

16 lutego 2021 (wtorek)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

16.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 16.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  16.02.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje Rzeszów - Śródmieście.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 7,6 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 309,5 tys.

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania i alarmowego w dniach 17
i 18.02.2021 r.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

  • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

16.02.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - RWMŚ w Rzeszowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 16.02.2021 r. na terenie miasta Rzeszowa istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: Rzeszów-Śródmieście.

 

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie mieszkań.

 

Powrót na listę aktualności