Aktualności

Piknik rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej nr 10

9 października 2017 (poniedziałek)

Dnia 8 października na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 odbył się piknik rodzinny, który był efektem wspólnych starań całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców działających w Radzie Rodziców oraz Stowarzyszeniu Rodzice i Szkoła, które otrzymało wsparcie Urzędu Miasta w postaci dofinansowania organizacji pikniku, jako zadania publicznego.

Była to już 9 edycja tej rodzinnej imprezy, otwartej dla wszystkich mieszkańców osiedla, której myślą przewodnią jest wspólna zabawa, spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym, pokazy na scenie umiejętności starszych i młodszych uczniów. Patronat honorowy prezydenta miasta Grzegorza Kiełba podniósł rangę tego wydarzenia.

Ogromny wkład wolontariuszy, ofiarność sponsorów, wspólne działanie rodziców i nauczycieli zaowocowały udaną imprezą, za co składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w jego organizację i przebieg.

(Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum Nr 3 im. por. Józefa Sarny)

Powrót na listę aktualności