Aktualności

Pieniądze dla małych i średnich firm z Podkarpacia

26 stycznia 2018 (piątek)

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone będzie w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem będzie również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy będzie udzielała pożyczek/ kredytów dla firm, ale również będzie dysponowała innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.

W związku z tym zwracam się z zapytaniem czy istniałaby możliwość umieszczenia krótkiej informacji o Podkarpackim  Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na Państwa stronie internetowej (oraz profilu Facebook jeżeli Państwo takowy posiadają) z odesłaniem na naszą stronę www.pfr-podkarpackie.pl.

Powrót na listę aktualności