Aktualności

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu

1 sierpnia 2018 (Środa)

Gmina Tarnobrzeg ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Powrót na listę aktualności