Aktualności

Osiedlowe spotkanie z mieszkańcami w Ocicach

23 sierpnia 2018 (czwartek)

Zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka spotkał się z mieszkańcami kolejnego osiedla. Tym razem cykl pn. „Osiedlowe Spotkania z Mieszkańcami” odbył się 21 sierpnia w osiedlu Ocice. W spotkaniu uczestniczyli również miejscy radni oraz urzędnicy. Rozmawiano o problemach życia codziennego na osiedlu. Prezydent na bieżąco udzielał wyjaśnień oraz przedstawiał plany inwestycyjne dla osiedla Ocice. Mieszkańców interesowały również plany inwestycyjne w specjalnej strefie ekonomicznej w Machowie oraz współpracy z jej gospodarzem czyli Agencją Rozwoju Przemysłu. Po spotkaniu wszyscy udali się na spacer ulicami osiedla, wskazując miejsca o których rozmawiano z prezydentem.

Najważniejsze sprawy jakie mieszkańcy zgłosili prezydentowi dotyczyły:

- budowy oświetlenia bocznej ulicy Ocickiej i ulicy Konwaliowej,
- przebudowy ul. Ocickiej wraz z ul. Błonie,
- koszenia pasów drogowych i podcinki drzew w pasie drogowym,
- budowy od strony jeziora progu zwalniającego i chodnika wzdłuż ul. Ocickiej,
- naprawa spękanych pokryw na odwodnieniu liniowym ul. Ocickiej.

Powrót na listę aktualności