Aktualności

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w styczniu

22 stycznia 2018 (poniedziałek)

Urząd Miasta Tarnobrzega informuje że w miesiącu styczniu 2018 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują stawki:

- 6,00 zł/m-c od os. za odpady zbierane w sposób selektywny,

- 10,00 zł/m-c od os. za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr L/536/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku stawki ulegną zmianie do:

- 9,00 zł/m-c od os. za odpady zbierane w sposób selektywny,

- 13,00 zł/m-c od os. za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Nowe stawki obowiązywać będą od miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, o czym Mieszkańcy zostaną powiadomieni drogą pocztową.

ZMIANA STAWKI OPŁATY NIE WPROWADZA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Powrót na listę aktualności