Aktualności

Ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów

31 lipca 2020 (piątek)
Informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 na terenie Polski oraz w naszym regionie oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 3 sierpnia 2020 r. wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza7.
 
Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 32 będzie zamknięty dla Interesantów. Do budynku przy ul. Mickiewicza 7 wchodzić należy głównym wejściem, przy czym liczba wchodzących do środka budynku jest ograniczona. Przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem lub tłumaczem). Wyznaczony pracownik Urzędu będzie koordynował wejścia Interesantów. Oczekujący na wejście przed budynkiem będą zobowiązani do zachowania odpowiedniego dystansu, zgodnie z wyznaczonymi na chodniku liniami. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z udostępnionych rękawiczek jednorazowych. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy - min. 1,5 m.
 
Informujemy, że każdego dnia roboczego, w godzinach 12.00 - 12.30 wprowadza się przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są Interesanci. W tym czasie nie Interesanci nie będą wpuszczani do środka budynku.
 
Strefa dostępna mieści się na parterze budynku i obejmuje:
 
- Biuro Obsługi Interesantów, w tym Kancelarię Ogólną,
 
- Urząd Stanu Cywilnego,
 
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
 
- Kasę,
 
- Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 
W dalszym ciągu apelujemy, aby jeżeli to możliwe ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie do najpilniejszych spraw. Zalecamy kontakt za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.
Powrót na listę aktualności