Aktualności

Odebrano przebudowaną ul. Kruczą i Jaśminową

10 sierpnia 2017 (czwartek)

Zakończyła się przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Krucza i ul. Jaśminowa w Tarnobrzegu. 10 sierpnia Prezydent Maista Tarnobrzega Grzegorz Kiełb odebrał wykonaną inwestycję. Zadanie realizowane zostało w ramach środków pozostałych w budżecie miasta z 2016 roku. Dokumentacje projektową przygotowało tarnobrzeskie Biuro KONTRAKT za kwotę 40 tys. zł, a wykonanie robót budowlanych powierzono Firmie TWZ z Tarnobrzega.

Zakres zadania inwestycyjnego objął przebudowę ulicy Jaśminowej na odcinku 210 metrów, której podłoże ustabilizowano i wyłożono betonem asfaltowym. Natomiast warstwa ścieralna wykonana została z mastyksu grysowego. Przebudowano również ulicę Kruczą. Nowa nawierzchnia o długości 607 metrów wykonana została z kostki betonowej.

Dla obu ulic wykonano także pobocza z tłucznia kamiennego oraz ustawiono i zamocowano osiem pionowych znaków drogowych. Ulice wyposażono w odwodnienie drenowe typu francuskiego oraz w 18 studzienek inspekcyjnych i wielofunkcyjnych z wpustem i rusztem. Zrealizowano także zadanie związane z plantowaniem skarp, wraz z obsianiem trawą.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 824 489 zł.

Powrót na listę aktualności