Aktualności

Odebrano kolejny etap budowy parku rozrywki "Stawik" w Wielowsi

11 maja 2018 (piątek)

Odbioru inwestycji dokonał pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka. Budowa Aktywnego Parku Rozrywki „Stawik” przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś – Etap II, to zadanie zrealizowane w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres robót objął swoim zakresem: wykonanie miejsca na ognisko, zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, dostawa i montaż ławek na widowni, dostawa i montaż ławek parkowych, wykonanie oświetlenia obiektu (lampy parkowe). Wartość robót wynióśł    98 923,73  zł. Wykonawcą inwestycji był Usługowy Zakład Instalacyjno-Budowlany - Tadeusz Zawół z Tarnobrzega.

W 2016 r. wykonany został I etap Budowy Aktywnego Parku Rozrywki „Stawik”. Swoim zakresem objął zadania: budowa napowietrznej siłowni składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń, budowa boiska do siatkówki plażowej, budowa altany do grillowania z ławkami, wykonanie chodników, dojść do urządzeń, wykonanie instalacji oświetlenia terenu. Roboty elektryczne dotyczyły tylko fundamentów pod słupy, wykonanie modernizacji istniejącego zadaszenia (metalowej wiaty) pod występy, o wartości –  329 320,05  zł.

W 2017 r. wybudowany został plac zabaw. Zakres robót objął: wykonanie robót ziemnych (profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca z piasku, podbudowa z kruszywa), wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej EPDM, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawa i montaż element. małej architektury: ławki, kosz na śmieci, o wartości:   86 014,50  zł.

Powrót na listę aktualności