Aktualności

Odebrano kolejne inwestycje

16 października 2018 (wtorek)

Zakończyły się inwestycje związane zabezpieczeniem osuwiska miechocińskiej skarpy oraz przebudową i budową chodników na osiedlach Siarkowiec i Nagnajów. 15 października odbioru robót dokonała pełniąca obowiązki Prezydenta Miasta Anna Pekár.

Prace nad osuwiskiem w Miechocinie  prowadzone były już w 2014 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że wody opadowe z ulicy Wesołej, mają wpływ na stabilizację skarpy. Nowy projekt ujął swym zakresem wybudowanie odwodnienia ul. Wesołej, poprzez budowę kanalizacji wraz z przebudową nawierzchni drogi. Rozbudowano istniejącą sieć drenaży za pomocą drenaży wierconych. Wykonano płytki rów nad skarpowy oraz kanalizację deszczową o długości ponad 145 m w pasie drogowym ulicy Wesołej, z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji w ulicy Mickiewicza. Na realizację tego zadania miasto uzyskało promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie 608 tys zł, a koszt realizacji całego zadania wyniósł 763 461,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Rzeszów S.A. Ulica Wesoła uzyskała nową konstrukcję z kostki brukowej betonowej, na odcinku o łącznej długości ponad 110 m. Wyremontowano również chodnik przy skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Mickiewicza.

Tego samego dnia odebrane zostały także dwie inwestycje związane z przebudową chodników przy ulicy Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego na osiedlu Siarkowiec oraz przy ul. Wisłostrada na osiedlu Nagnajów. Oba chodniki zrealizowane zostały w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Chodnik przy ul. Św. Barbary przebudowano tak, aby istniała możliwość jego dostosowania po jednej stronie na drogę rowerową, z której mogą korzystać również piesi. Wykonawcą zadania była spółka Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu. Wartość zadania wyniosła 133 398,25 zł.

Nowy chodnik na osiedlu Nagnajów ma 2 m szerokości. Biegnie od skrzyżowania ul. Wisłostrady z ul. Zakładową w kierunku ul. Św. Józefa oraz od skrzyżowania ul. Wisłostrada z ul. Nadwiślańską w kierunku Tarnobrzega. Wykonano również odwodnienie i dokonano regulacji istniejących zjazdów. Zadanie zrealizowała firma Remontowo – Budowlana BRUK-BUD z Nowej Dęby. Koszt robót wyniósł 84 017,39 zł.

Powrót na listę aktualności