Aktualności

Oddali cześć Juliuszowi Tarnowskiemu

25 czerwca 2018 (poniedziałek)

Władze miasta, radni i mieszkańcy Tarnobrzega upamiętnili postać naszego bohatera tarnobrzeskiego - Juliusza Tarnowskiego. W imieniu miasta Tarnobrzega kwiaty pod pomnikiem Juliusza Tarnowskiego na pl. Surowieckiego złożyła delegacja pod przewodnictwem pełniącego obowiązki prezydenta miasta Kamila Kalinki. Prezydentowi towarzyszył skarbnik miasta Urszula Rzeszut oraz sekretarz miasta Jolanta Majchrzak.

Juliusz Tarnowski był powstańcem z wyboru. Uważał, że jest to jego rodzinny, moralny oraz patriotyczny obowiązek. Poprowadził ochotników z Tarnobrzega do walki o wolność ojczyzny podczas powstania styczniowego. Udział w walkach przypłacił śmiercią  w bitwie pod Komorowem.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Dzików.

Juliusz Tarnowski to wzór patrioty. Na wieść o wybuchu powstania wrócił do ojczyzny z Włoch. Napisał stamtąd „Chcieliśmy dla Polski żyć, a trzeba będzie dla niej umrzeć”. Niezwłocznie przyjechał do Krakowa i przyłączył się do grona osób, które chciały ruszyć z pomocą do Królestwa Kongresowego. Na potrzeby tworzonej jednostki zajął się w Dzikowie, ujeżdżaniem koni, umundurowaniem, uzbrojeniem i szkoleniem ochotników. Ostatecznie wszedł w skład pierwszego z dwóch oddziałów, liczących w sumie około 700 ludzi, i został adiutantem pułkownika Zygmunta Jordana. Z tym oddziałem przeprawił się 20 czerwca 1863 r. przez Wisłę w okolicy Szczucina i zdążał do Komorowa. Tam jego oddział starł się z oddziałem rosyjskim. Tarnowski prowadził kilkudziesięciu ochotników do ataku na bagnety, siedmiu z nich udało się chwilowo zająć stodołę na obrzeżu Komorowa; był wśród nich Tarnowski, który jednak po chwili został postrzelony w głowę. Juliusza Tarnowskiego pochowano w kościele dominikańskim w Tarnobrzegu.

Powrót na listę aktualności