Aktualności

Odbiór ulicy Kopernika

1 grudnia 2017 (piątek)

Dziś 1 grudnia prezydent miasta Grzegorz Kiełb dokonał oficjalnego odbioru wyczekiwanego przez mieszkańców odcinka drogi powiatowej – ul. Kopernika. Od soboty 2 grudnia zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na remontowanym odcinku drogi.

W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 – 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg” dokonana została przebudowa ul. Kopernika naodcinku długości ok. 1202 m, w tym: przebudowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, rondo z wyspą przejezdną na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. 11 Listopada, parkingi dla samochodów osobowych, zjazdy i zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe jednokierunkowe po obydwu stronach drogi, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, utwardzenie terenu wraz z poszerzeniem zjazdu przy szkole „Górnik”, demontaż i montaż monitoringu, rozbiórka i ułożenie nowych korytek ściekowych przy sklepie „Biedronka” roboty wykończeniowe obejmujące: humusowanie skarp z  obsianiem trawą, nasadzenia drzew, ławki parkowe, kosze na śmieci , stojaki na rowery, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, przebudowa  sygnalizacji świetlnej, kanalizacja deszczowa obejmująca budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących wpustów ulicznych  wraz  z wykonaniem studzienek ściekowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, przełożenie linii kablowych, montaż dodatkowej  latarni oświetleniowego ulicznego.

Wykonawcą tego zadania była firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. A koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 3 660742,76 zł.

Powrót na listę aktualności