Aktualności

O bazie przeładunkowej śmieci w Tarnobrzegu

15 czerwca 2018 (piątek)

13 czerwca pełniący obowiązki prezydent miasta Kamil Kalinka zwołał konferencję prasową na osiedlu Zakrzów poświęconą planom budowy przy oczyszczalni ścieków bazy przeładunku śmieci.

P.o. prezydent miasta oznajmił, że budowa bazy to pomysł, żeby ceny za śmieci nie wzrastały. Pomysł budowy to działania zmierzające do zapobieżenia wzrostowi cen za wywóz odpadów komunalnych. W trwającym do 2 lipca postępowaniu przetargowym jest zapis, że gmina dysponuje terenem 6-arowym na cele realizacji umowy. Miejsce to może być wykorzystane m.in. jako baza przeładunkowa, z której odpady mogłyby być przeładowywane na większe auta lub kontenery i wywożone do najbliższego RIPOK. Pozwoliłoby to obniżyć ryczałt płacony przez miasto firmie i utrzymać ceny na dzisiejszym poziomie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy zwycięzca przetargu będzie w ogóle potrzebował takiego miejsca jak baza. Może też sam wskazać na taki cel teren prywatny. Choć plany te wzbudzają duże emocje wśród mieszkańców Zakrzowa to budowa na osiedlu nie jest przesądzona, przekonywał podczas konferencji p.o. prezydent Kamil Kalinka.

Powrót na listę aktualności