Aktualności

Nowy lokal dla seniorów

12 października 2018 (piątek)

11 października Anna Pekár pełniąca obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega, zaprosiła seniorów do budynku przy pl. B. Głowackiego 34. Znajdują się tam pomieszczenia, które pani prezydent zaproponowała do zaadoptowania na potrzeby miejskiego Klubu Seniora. W budynku jest sześć pomieszczeń o łącznej powierzchni 247 m2, które po remoncie będą mogły służyć osobom starszym, chcącym wspólnie spędzać czas. Propozycja spotkała się z aprobatą licznie przybyłych seniorów, którzy chwalili przede wszystkim lokalizację przyszłego klubu oraz przestronność pomieszczeń.

Anna Pekár zapowiedziała pozyskanie środków na ten cel, w ramach rządowego programu „Senior+”. Program zakłada zapewnienie osobom starszym miejsca spotkań, a także możliwość samodzielnej organizacji swojego czasu oraz wzajemnej samopomocy. Dofinansowanie na utworzenie Klubu „Senior+” to 150 tys. zł, z których 125 tys. zł zostanie przeznaczone na przebudowę pomieszczeń pod potrzeby zgłoszone przez seniorów, pozostała część przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia dla klubu. Anna Pekár poinformowała również, że miasto zamierza przystąpić do projektu „Podkarpacki E- Senior”, który zakłada szkolenia dla osób 65+ z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów),
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi),
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach),
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line),
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

 

Powrót na listę aktualności